Ubezpieczenia zdrowotne przeznaczone są dla pracodawców ze wszystkich sektorów. W obecnej sytuacji publicznej opieki zdrowotnej, ubezpieczenia medyczne to sprawdzone rozwiązanie pozwalające na skuteczne zarządzanie kadrami. Kompleksowa opieka medyczna roztoczona nad pracownikami to również skrócenie czasu choroby, a przez to - czasu absencji chorobowej co przynosi oszczędności dla pracodawcy. Zaletą ubezpieczenia medycznego jest również bezgotówkowy dostęp do usług medycznych oraz szybka realizacja wizyt i badań.

Ubezpieczenia pracownicze adresowane są do firm zatrudniających przynajmniej 3 pracowników. Grupowe ubezpieczenie pracownicze jest to forma łącząca w sobie ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków powodujących trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Może do niego przystąpić każdy pracownik zatrudniony w zakładzie pracy bez względu na wiek i stan zdrowia.