Ubezpieczenia budowlano - montażowe (CAR/EAR) przeznaczone są dla inwestorów lub wykonawców.

Ubezpieczenia budowlano - montażowe (CAR/EAR) oparte są o formułę ryzyk wszystkich nienazwanych "all risks". Zawierane są na czas trwania kontraktu i zabezpieczają cały proces inwestycyjny: realizowane obiekty i montaż, zastosowany sprzęt, wyposażenie, a także zaplecze budowy. CAR/EAR obejmują wszystkie podmioty uczestniczące w inwestycji: inwestora, inwestora zastępczego, generalnego wykonawcę, podwykonawców.