Zielona Karta to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przez kierowcę na terenie następujących państw: Albania, Andora, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rumunia, Serbia i Czarnogóra, Tunezja, Turcja, Ukraina. Dokument ten nie jest respektowany w Rosji i wymaga osobnego ubezpieczenia, które jest dostępne zwykle na granicy. Z kolei do krajów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego Polacy mogą wjeżdżać bez Zielonej Karty, gdyż od dnia 1 maja 2004 roku, wraz z wejściem Polski w skład Unii Europejskiej, ochroną w ramach umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych objęte są skutki zdarzeń powstałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii i Chorwacji. Na wyjazd do tych krajów nie jest wymagane zawarcie ubezpieczenia Zielonej Karty.