Partnerzy

transport

Omega PartnerPolska Izba Spedycji i Logistyki (PISiL) - zrzesza przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu międzynarodowych i krajowych usług spedycyjnych, logistycznych, przewozowych, agencji celnych oraz innych usług związanych z obsługą obrotu towartowego. PISiL jest członkiem narodowym Międzynarodowego Zrzeszenia Stowarzyszeń Spedytorów (FIATA), członkiem European Organisation for Forwarding and Logistics w Brukseli (CLECAT), członkiem Krajowej Izby Gospodarczej, Rady Interesantów Portu w Gdańsku oraz członkiem stowarzyszonym Krajowej Izby Gospodarki Morskiej.

 

Omega PartnerInternational Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA) - Międzynarodowe Zrzeszenie Stowarzyszeń Spedytorów, jest największą międzynarodową organizacją branży transportowej. Reprezentuje branżę liczącą około 40 tys. firm spedycyjnych i logistycznych, zatrudniających od 8 do 10 milionów osób w 150 krajach. FIATA posiada status doradczy w Radzie Społeczno-Gospodarczej (ECOSOC) Organizacji Narodów Zjednoczonych (m.in. EKG, ESCAP, ESCWA), Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) oraz Komisji ONZ do spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL). Jest uznawana za reprezentanta branży spedycyjnej przez wiele innych organizacji branżowych, takich jak między innymi: Międzynarodowa Izba Handlowa (ICC), Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego (IATA), Międzynarodowa Unia Kolei (UIC), Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego (IRU), Światowa Organizacja Celna (WCO) czy Światowa Organizacja Handlu (WTO).

 

Omega PartnerPomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych (PSPD) - organizacja zrzeszającą przewoźników transportu drogowego o ogólnopolskim zasięgu działania. Aby zapewnić kompleksową obsługę firm transportowych, Stowarzyszenie ściśle współpracuje oraz reprezentuje na terenie Pomorza Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego MI, jak również ZMPD oraz ITS. W lipcu 2008 r. Stowarzyszenie zrzeszało około tysiąca firm przewozowych posiadających około sześć tysięcy pojazdów ciężarowych.

ubezpieczenia

Omega PartnerStowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych (SPBUiR) - jest organizacją zrzeszającą brokerów ubezpieczeniowych. Istnieje od 1992 roku. Stawia sobie za cele między innymi integrację środowiska brokerów, kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej w działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego, tworzenie i rozwój rynku ubezpieczeniowego, ochronę interesów konsumenckich oraz podnoszenie poziomu wiedzy zawodowej członków. Od 1998 r. Stowarzyszenie organizuje w Mikołajkach doroczny Kongres Brokerów, który jest największą w Polsce platformą wymiany wiedzy i doświadczeń.

 

Omega PartnerPolska Izba Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych (PIBUIR) - jest izbą gospodarczą, zrzeszającą na zasadzie dobrowolności podmioty gospodarcze posiadające status brokerów ubezpieczeniowych i wykonujących działalność jednoosobowo (działalność gospodarcza) lub w formie osób prawnych. Zadaniem Izby jest stwarzanie właściwych warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez brokerów, zrzeszonych w Izbie, oraz reprezentowanie ich interesów zawodowych.