Ubezpieczenie autocasco jest przeznaczone dla posiadaczy pojazdów samochodowych. Gwarantuje ono wypłatę odszkodowania, gdy nastąpi uszkodzenie pojazdu samochodowego lub jego wyposażenia na skutek zderzenia, działania osób trzecich, zdarzeń losowych (powódź, pożar), kradzieży, działania czynników termicznych lub chemicznych. W zależności od wybranego wariantu ochrona ubezpieczeniowa może obejmować pełen zakres tych zdarzeń i dotyczyć wypadków powstałych zarówno w kraju, jak i za granicą.