Ubezpieczenie cargo skierowane jest przede wszystkim do spedytorów świadczących kompleksową obsługę ładunku, a także do przedsiębiorstw, które ponoszą ryzyko utraty, ubytku lub uszkodzenia ładunku lub też są zobligowane do zawarcia takiego ubezpieczenia kontraktem handlowym, bądź też wymogami banku.

Właściwie zawarte ubezpieczenie cargo zapewnia ochronę interesów właściciela przewożonego ładunku w przypadku wszelkich zdarzeń, na skutek których ładunek może ulec uszkodzeniu bądź utracie. Ubezpieczenie cargo chroni właściciela ładunku również w tych sytuacjach, w których zgodnie z prawem przewoźnik lub spedytor nie odpowiada za szkody w powierzonym mu ładunku czy też odszkodowanie podlega ograniczeniom kwotowo-wagowym wynikającym z różnych przepisów lub konwencji.

W transporcie morskim ubezpieczenie cargo zawarte na międzynarodowych instytutowych klauzulach ładunkowych oprócz odszkodowania za uszkodzony ładunek zapewnia również pokrycie kosztów udziału w tzw. awarii wspólnej i kosztach ratownictwa.

Dzięki kompleksowej obsłudze ładunku wraz z ubezpieczeniem spedytor podnosi jakość i konkurencyjność swoich usług.