Ubezpieczenia pracownicze grupowe

Ubezpieczenia pracownicze adresowane są do firm zatrudniających przynajmniej 3 pracowników. Grupowe ubezpieczenie pracownicze jest to forma łącząca w sobie ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków powodujących trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Może do niego przystąpić każdy pracownik zatrudniony w zakładzie pracy bez względu na wiek i stan zdrowia.