Przedmiotem ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń są maszyny posiadane lub użytkowane przez ubezpieczającego w związku z prowadzoną działalnością. Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody powstałe we wszelkiego rodzaju maszynach w trakcie ich pracy i postoju, ich demontażu i ponownego montażu oraz w czasie transportu, w obrębie jednej lokalizacji w celu konserwacji i naprawy. Ubezpieczenie dostępne jest jako samodzielne lub jako uzupełnienie Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Ponadto ubezpieczone może zostać ryzyko utraty zysku w następstwie awarii maszyn.

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do korzystania z platformy omegabroker-cargo.pl. Przy użyciu naszego programu zgłaszanie ładunków do ubezpieczenia staje się proste, łatwe i zaoszczędza czas!

W celu uzyskania dostępu do programu prosimy o kontakt z Jackiem Makojnikiem Dyrektorem Biura Ubezpieczeń w naszej firmie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
tel. +48 58 669 23 21, ext. 13,
fax: +48 58 629 01 73,
tel.kom. 509 220 003

Spedytor wykonując swoją działalności może być zobowiązany do zapłaty odszkodowania nie tylko z tytułu utraty przesyłki lub jej uszkodzenia, ale również wtedy, kiedy przesyłka nie uległa uszkodzeniu lub utracie a zleceniodawca poniósł szkodę na skutek wadliwego wykonania umowy spedycji. Przedmiotem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora jest odpowiedzialność jaką ponosi spedytor z tytułu wykonania umowy spedycji. Dzięki ubezpieczeniu powstałe szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, za które odpowiedzialność ponosi spedytor, są pokrywane przez ubezpieczyciela.

Dobre ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora gwarantuje pełną ochronę interesów spedytora w przypadku zgłaszanych do niego roszczeń, co oznacza pewność i bezpieczeństwo prowadzonej działalności. Ubezpieczenie OC spedytora jest metodą na ograniczenie ujemnych skutków związanych z prowadzeniem działalności spedycyjnej.

Ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym przeznaczone są dla firm transportowych. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna jaką, zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo przewozowe lub Konwencji CMR, ponosi przewoźnik za uszkodzenie przesyłki/towaru. OCPD w ruchu krajowym dedykowane jest przewoźnikom wykonującym przewozy w obrębie kraju, natomiast OCPD w ruchu międzynarodowym - przewoźnikom wykonującym przewozy pomiędzy dwoma lub więcej państwami.

Zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika zapewnia skuteczną ochroną przedsiębiorcy w sytuacjach niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy przewozu, np. uszkodzenie, zniszczenie, lub utrata przesyłki/towaru bądź też spowodowanie szkody finansowej na skutek np. opóźnienia dostawy, czy zagubienia dokumentów.

Dzięki posiadaniu odpowiednio skonstruowanej umowy ubezpieczenia przewoźnik zyskuje poczucie bezpieczeństwa własnej działalności oraz wzrost wiarygodności względem zleceniodawców.

Ubezpieczenie jest skierowane do agentów celnych oraz firm wykonujących obsługę celną na zlecenie. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej agentów celnych i agencji celnych pozwalają na zabezpieczenie interesów firmy i agenta celnego w przypadku wykonywania zleceń obsługi celnej. Ubezpieczenia te są przeznaczone jest zarówno dla spedytorów, agentów celnych jak i agencji celnych.