Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego

Ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym przeznaczone są dla firm transportowych. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna jaką, zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo przewozowe lub Konwencji CMR, ponosi przewoźnik za uszkodzenie przesyłki/towaru. OCPD w ruchu krajowym dedykowane jest przewoźnikom wykonującym przewozy w obrębie kraju, natomiast OCPD w ruchu międzynarodowym - przewoźnikom wykonującym przewozy pomiędzy dwoma lub więcej państwami.

Zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika zapewnia skuteczną ochroną przedsiębiorcy w sytuacjach niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy przewozu, np. uszkodzenie, zniszczenie, lub utrata przesyłki/towaru bądź też spowodowanie szkody finansowej na skutek np. opóźnienia dostawy, czy zagubienia dokumentów.

Dzięki posiadaniu odpowiednio skonstruowanej umowy ubezpieczenia przewoźnik zyskuje poczucie bezpieczeństwa własnej działalności oraz wzrost wiarygodności względem zleceniodawców.