FAQ

 • Dlaczego należy szczegółowo zapoznać się z obowiązkami przewoźnika w umowie ubezpieczenia OC przewoźnika?
  1. Znajomość obowiązków, jakie powinny być spełnione przez przewoźnika pozwala na dostosowanie się do warunków umowy ubezpieczenia.
 • Jaka jest różnica pomiędzy agentem ubezpieczeniowym a brokerem?
  1. Agent ubezpieczeniowy reprezentuje firmę ubezpieczeniową, natomiast broker ubezpieczeniowy jest pełnomocnikiem ubezpieczającego i reprezentuje jego interesy przed ubezpieczycielami.
 • Założyłem firmę spedycyjną. Jakimi ubezpieczeniami powinienem się zainteresować?
  1. Na początek wskazane jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia oraz ubezpieczenie posiadanego mienia od zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem i rabunku.
 • Jestem właścicielem firmy transportowej - jakie ubezpieczenia pozwolą mi zminimalizować straty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej?
  1. Są to ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym.
 • Co to jest kredyt kupiecki?
  1. Kredytem kupieckim nazywamy odroczoną zapłatę za towar bądź usługę.
 • Jak mogę się zabezpieczyć przed niewypłacalnością moich kontrahentów lub też przed nieterminowością dokonywanych przez nich wpłat?
  1. Skutecznym sposobem zabezpieczenia przed niewypłacalnością kontrahentów jest ubezpieczenie kredytu kupieckiego.
 • Czy ubezpieczenie OC zarządu dotyczy również działalności byłych członków zarządu?
  1. Tak, niektóre warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków zarządu mogą dopuszczać możliwość objęcia ochroną byłych członków zarządu.
 • Jakie koszty może pokryć OC zarządu ? odzyskanie dobrego imienia?
  1. W wypadku pojawienia się roszczenia może ucierpieć reputacja zarówno członków władz jak i samej spółki. W związku z tym niektóre warunki oferują pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem specjalistów public relations w celu minimalizacji skutków naruszenia wizerunku i odzyskania dobrego imienia.
 • Jak zminimalizować koszty ubezpieczeń OC spedytora?
  1. Koszty ubezpieczenia z reguły ulegają zminimalizowaniu w przypadku powierzenia obsługi brokerowi ubezpieczeniowemu specjalizującemu się w ubezpieczeniach transportowych.
 • Jakie ubezpieczenia powinien posiadać właściciel samochodu? Które są obowiązkowe, które warto dodatkowo wykupić?
  1. Jedynym obowiązkowym ubezpieczeniem, które winien posiadać właściciel pojazdu jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ubezpieczeniami, które warto dodatkowo wykupić są auto-casco, assistance oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów.