Reguły Haskie

  Wysokości kwot wyrażonych w SDR. Są różne dla różnych typów transportu, przykładowo:
 • Transport samochodowy

  8,33 SDR za kilogram ładunku brutto (według konwencji CMR z 1956 r. ratyfikowanej przez większość krajów UE).
 • Transport kolejowy

  17 SDR za kilogram brutto ładunku (konwencja COTIF/CIM) wyznacza odpowiedzialność przewoźnika na poziomie.
 • Transport lotniczy

  17 SDR za kilogram ładunku brutto (Konwencja Warszawska z 1929 r. - Protokół Montrealski z 1957 r.).
 • Transport morski

  większy z dwóch iloczynów: 666,67 SDR przez liczbę sztuk lub 2 SDR przez liczbę kilogramów brutto (Regulacje Haskie).