Kabotaż

Pod pojęciem przewozu kabotażowego w transporcie drogowym rozumie się przewóz towarów na terenie jednego państwa (np. w Niemczech pomiędzy Berlinem i Hamburgiem) tzw. mały kabotaż lub też pomiędzy dwoma państwami (np. Niemcy - Francja) tzw. duży kabotaż, wykonywany przez zagraniczne przedsiębiorstwo transportowe (np. polskie), które nie ma siedziby ani oddziału w państwie wykonywania transportu.