O firmie

Biuro Brokerskie Omega jest obecne na rynku od 1994 roku. Działając w imieniu Klienta współpracujemy z wszystkimi ubezpieczycielami. Jesteśmy członkiem założycielem organizacji branżowej: Polskiej Izby Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, a nasza działalność prowadzona jest zgodnie ze standardami Kodeksu Etyki Zawodowej Brokera. Specjalistyczna wiedza i wieloletnie doświadczenie naszych pracowników przekładają się na wysoką jakość świadczonych usług. O zaufaniu klientów świadczy to, że ponad 70% firm współpracuje z nami długoterminowo. Podjęcie decyzji o skorzystaniu z naszej wiedzy z pewnością przyniesie Państwu wymierne korzyści.

Wieloletnia współpraca z branżą spedycyjno-transportową oraz zrozumienie specyfiki jej działalności pozwoliły nam na zdobycie specjalizacji w ubezpieczeniach transportowych. Przełożyło się to na opracowanie dedykowanych programów: ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym, odpowiedzialności cywilnej spedytora, odpowiedzialności cywilnej agentów celnych i agencji celnych, ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym (cargo).

Współpracujemy ze znaczącymi organizacjami branżowymi, jak Polska Izba Spedycji i Logistyki i Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych. Biuro jest również członkiem Międzynarodowej Federacji Zrzeszeń Stowarzyszeń Spedytorów (FIATA).