Polisa

Dokument, zawierający umowę ubezpieczenia. Potwierdza przyjęcie przez ubezpieczyciela odpowiedzialności za straty spowodowane przez ubezpieczone zdarzenia.

Polisa cargo

Dowód zawarcia umowy ubezpieczenia mienia w transporcie. Przedmiotem ubezpieczenia jest nienaruszalność przesyłki.

Polisa jednostkowa cargo

Polisa chroniąca mienie w transporcie podczas jednego przewozu.

Polisa obrotowa cargo

Polisa chroniąca każdy przewóz mienia będący przedmiotem obrotu przedsiębiorstwa. Polisa obrotowa może dotyczyć zarówno określonych lub wszystkich rodzajów mienia.